Kommuners samarbetspartner

Planerar ni en konstgräsplan eller övertryckshall? Vår styrka är hållbara, miljövänliga och säkra konstgräsplaner som levereras på utsatt tid.
HemsidaSporterFotbollKommuner

Miljövänliga och säkra lösningar

Vårt sortiment innehåller marknadens mest energieffektivaste övertryckshallar, miljövänligt konstgräs och mycket mer.


Hjälp och råd för dig som ska upphandla konstgräsplaner eller övertryckhallar

1. Prata med oss om ditt kommande anbud
Vi kan hjälpa dig att utforma anbudet ur ett spelarperspektiv. Vi påminner om tränings- och snöområden och andra viktiga aspekter. Resultatet blir en idrottsplats som kommuninvånarna kan använda på många olika sätt.

2. Planera konkurrensutsättningen 
Likvärdiga spelegenskaper och hållbarhet kan uppnås med olika konstgrässystem. Därför du bör inte sätta upp alltför stränga tekniska kriterier i din anbudsbegäran. 

Finlands Fotbollförbund säger så här i sin guide för konstgräsplaner: ”Två helt olika konstgräsplaner kan uppnå exakt samma resultat vad gäller tekniska egenskaper och testresultat. De internationella fotbollsförbunden har inte velat begränsa utvecklingen av kvaliteten på konstgräsplaner och har därför inte fastställt exakta gränsvärden för konstgräsprodukter, som exempelvis stråets höjd, gummigranulat eller andra delområden inom konstgräskonceptet.”

3. Begär in flera anbud
I Sverige finns det några få stora leverantörer av fotbollsplaner i konstgräs, varav Lappset Group är en. Be att flera leverantörer lämnar anbud. En lyckad konkurrensutsättning handlar om minst två anbud.
Totallösning – enkelt och kostnadseffektivt

1. Projektplanering

Vi ger råd för inför projektplanering och den tekniska planeringen. Vi ger dig tips på hur du planerar din konstgräsplan eller övertryckshall. Vi påminner om träningsområden, påverkan av väder och andra viktiga saker. Resultatet är en yta som kan användas mångsidigt och under alla årstider.

2. Produkter

Lappset är kända för att tillverka hållbara, miljövänliga och säkra produkter anpassade för nordiska väderförhållanden. 

3. Produktion

Valda produkter för ert projekt levereras i god tid före installation. Produktprocessen är enkel att följa då alla produkter kommer från en och samma leverantör. 
 

4. Projekthantering

Projektet fortskrider med ett delmål i taget. Vår projektledare håller i trådarna och planerar alla moment tillsammans med dig.

5. Markarbete och miljökrav

Vi är vana anläggare och har såväl egna team som lokala samarbetspartners. Vi ställer höga krav på både samarbete och utförande. Profileringen av den översta ytan på konstgräsplanen gör vi själva eller överlåter till en samarbetspartner. Vi ställer även mycket höga krav på jämnhet: toleransen på en 3 m rätskiva är högst tio millimeter.

6. Leverans och installation

Vårt eget installationsteam PlayCare installerar din konstgräsplan eller övertryckshall. Vi installerar 
5 000 objekt och gör 500 besiktningar om året. Efter installationen testar en extern och oberoende expert din yta enligt kvalitetsstandard Nordic. Det säkerställer att din plan är av god kvalitet och höjer spelarvärdet för den.
 

7. Service och underhåll

En väl underhållen konstgräsplan är lätt att spela på och ökar spelglädjen under lägre tid. Detsamma gäller övertryckshallar. När allt fungerar som det ska är alla glada och spelet flyter på. 
Vårt underhållsteam från PlayCare erbjuder service- och underhållstjänster både på vecko- eller årsbasis. Alternativt kan man få sin personal utbildad. Det finns många olika underhållspaket att välja mellan, alternativt utformar vi ett som passar just dina önskemål.
 

 
Underhåll och service

8. Återvinning och återanvändning

För oss är det en hederssak att ge din konstgräsplan ett fortsatt liv, dvs. återanvända den eller återvinna den. Konstgräsplaner hör inte hemma på deponier.
 
Tre skäl till att samarbeta med oss

1. Produktsäkerhet

Vi är global föregångare inom produktsäkerhet. Våra produkter tillverkas av säkra och hållbara material. Besiktningar och underhåll utförs regelbundet efter överenskommelse. 

2. Trygg samarbetspartner

Vi är ett stabilt familjeföretag med höga värderingar och kundvård som även finns efter projektet slut.

3. Innovation med hög kvalitet

Energieffektiva övertryckhallar, interaktiva spel, brett utbud av underhållstjänster. Vi utvecklar och utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder. 

Planerar du att köpa en anläggning?

Våra experter hjälper dig välja den bästa lösningen och stöttar i planering och inköp.

sport.se@lappset.com
0171-270 80

Prenumerera på vårt nyhetsbrev