Underhåll av övertryckshallar

HemsidaProdukter och tjänsterUnderhåll och serviceUnderhåll av övertryckshallar

Regelbundet underhåll ger kostnadsbesparingar och förlänger övertryckshallens livslängd

PlayCares Livscykeltjänster för idrottsplaner leder kunden genom idrottsplanens hela livscykel. Tjänsten inkluderar installation av planen inklusive markarbeten, årligt eller fortlöpande underhåll av planen, besiktningar av planen samt återvinning av den förbrukade planen. Vi erbjuder dessa livscykeltjänster för produkter från alla tillverkare.

Underhållsavtal underlättar livet för hallägaren

Ett underhållsavtal ihop med vår service PlayCare underlättar betydligt för dig som kund. Vår underhållstjänst ser till att övertryckshallen fungerar, är i användningsdugligt skick sommar som vinter och är ren och städad. En stor trygghet för dig som hallägaren eller verksamhetsutövare.

Sätt ihop våra PlayCare-tjänster till en kombination som bäst passar din övertryckshall. Teckna ett årsavtal med oss eller köp en engångstjänst.
Beroende på tjänstekoncept innefattar underhållet av övertryckshallen resning eller rivning av hall, underhåll och justering av maskiner, snöröjning, tygreparationer, rengöring och tvätt, fjärrövervakning samt fastighetsskötsel. PlayCare erbjuder även material och reservdelar. Dessutom kan du välja beläggning till hallen i form av en separat tjänst i underhållstjänsten.

Om underlaget i hallen gått sönder kan du beställa reparation eller nybeläggning via vår PlayCare-tjänst.

För hundsportsunderlag erbjuder vi rengöring i form av torrborstning eller våtrengöring. Hundhår och annat skräp försvinner i ett nafs vid rengöringen.

PlayCare-tjänsten återvinner vid behov underlagsmaterialet. PlayCares underhållstjänst är endast tillgänglig för Lappsets övertryckshallar.

Vill du veta mer om våra underhållstjänster?

Vi på PlayCare har flera års erfarenhet av underhållstjänster och hjälper dig gärna.

sverige@playcare.se
0171-270 80

 

Läs mer på www.playcare.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev