HemsidaProdukter och tjänsterÖvertryckshall

Övertryckshall

Den nya generationens övertryckshall Lappset Eco är här! Genuint energieffektiv, säker och lätt att använda. Ska vi passa på att även sänka merparten av dina kostnader?

Övertryckshall

Den nya generationens övertryckshall Lappset Eco är här! Genuint energieffektiv, säker och lätt att använda. Ska vi passa på att även sänka merparten av dina kostnader?

Lappset är kända för sina innovativa övertryckslösningar

Vid utvecklingen av den nya generationens övertryckshall har de slagit sina kloka huvuden ihop med den världsledande tillverkaren av övertryckshallar, Duol. Tillsammans har de levererat över 40 övertryckshallar till Norden, vilket har gjort Lappset till överlägsen marknadsledare inom övertryckshallar.

Den nya generationens övertryckshall från Lappset

Mer än 50 % lägre energikostnader

Lappset övertryckshall övertrumfar andra alternativ på marknaden när det gäller energibesparing. Du kan spara in över 50 procent på energikostnaderna jämfört med konkurrenternas övertryckshallar. Hallens förmåga att isolera värmen framgår av det faktiska U-värdet som ligger under 0,5 – det typiska värdet brukar vara över 2. 

Energi sparas även genom att hallens uppvärmda volym har minimerats och att värme- och ventilation regleras steglöst per automatik. Tack vare hallens konstruktion går det inte åt någon energi för snöröjning.

 

 

Tål mer än två gånger större snö- och vindlaster

Säkerheten för dina användare är vår högsta prioritet.  Lappset övertryckshall är dimensionerad för att hålla för upp till 800 bar (Pa) jämfört med konkurrenternas maximitryck på 350 bar. Vår hall tål alltså mer än två gånger större snö- och vindlaster. Ett intelligent automationssystem höjer trycket i hallen steglöst endast vid behov – större delen av tiden råder normaltryck. Dessutom är hallen utformad så att större delen av snön rinner ner från taket av sig själv. 

Säkerheten för dina spelare är garanterad även i eventuella nödsituationer. Risksituationer och evakueringstider har simulerats i förväg och maskinerna är dimensionerade efter detta. Reservfläktar och reservkraftaggregat ger extrem trygghet. Med fjärrstyrningssystemet kan hallens alla funktioner både följas upp och kontrolleras.

 

Innovativa lösningar för användarna

Vi konstruerar alltid din hall efter användarnas villkor. Glasentréer välkomnar spelarna in i hallen och fungerar som en sömlös förbindelse mellan hallen och omgivningen. Vi har även integrerat fasta åskådarläktare, omklädningsrum och café i väggkonstruktionerna. Vi har byggt hallar ovanpå byggnader och till och med täckt existerande byggnader. 

Vi har också tänkt på de olika grenarnas specialbehov. För fotboll behövs uppvärmningsområden och utrymme vid sidan av planen. Golf å sin sida kräver höjd. För fotboll rekommenderar vi en inomhustemperatur på 8 grader, för tennis 16 grader och för friidrott 18 grader. Ventilationskanalerna bör byggas under jord, så man slipper ha maskiner på hallens sidor och vinterunderhållet blir lättare. 

 
 
Vår kunskap förverkligar arkitektens coolaste idéer
Teknisk information - Lappset övertryckshallar

Tre alternativa byggnadsalternativ:

1. Isolerad tvåvåningshall
2. Tvåvåningshall utan värmebrygga
3. Traditionell tvåvåningshall

Bättre isolering underlättar både uppvärmning och nedkylning. I en väl isolerad hall håller sig temperaturen behaglig även sommartid.

 

 

Ett stort utbud av vanliga standard- och metallicfärger och möjlighet att få specialfärger efter kundens önskemål.

Tyg kan fås från nästan helt genomskinligt till helt ogenomsläppligt. 

Du kan få snygga grafiska effekter genom att kombinera flera tyger. 

 

 
På hallens väggar kan vi skriva ut föreningens eller samarbetspartnerns logotyp eller annan grafik. Inomhus finns fästanordningar där du kan fästa olika reklam från dina samarbetspartner.
 

Med hjälp av de ledande dataprogrammen i branschen undersöker vi hur olika former fungerar och kan beräkna exakta laster i alla förhållanden.
 

Alternerande fläktar, alla med frekvensomvandlare. Steglös reglering av fläkteffekt efter behov. 

Behagligt för användaren. Jämn förbrukning, alltid en fläkt i reserv och vid behov stor maximieffekt. 

Flexibla värmekällor: Fjärrvärme, naturgas, flytande gas och jordvärme.

 

Helt separat reservfläkt, som slås på automatiskt endast i nödsituationer. 

En reservkraftkälla som lämpar sig för svenska förhållanden och som automatiskt kontrollerar att den startar med regelbundna intervall.

Indirekt eller direkt LED-belysning. Även belysningen planeras utifrån rekommendationer för respektive sport.

Smidig styrning av belysningen via en Dali-kanal, vilket gör att all belysning kan dimmas och tändas/släckas självständigt.

 

Vi kan göra hallarna antingen fasta eller demonteringsbara. Dagens energieffektiva hallar lönar sig inte att demontera av besparingsskäl, utan i så fall endast om man vill spela utomhus på sommaren.

Vi rekommenderar att man bygger en sockel på 0,3–0,5 m, som skyddar tyget vid plogning. Sockeln kan byggas på grundplatta eller den kan förankras i berget eller djupare i marken.

Hallen kan även byggas på marknivå.

Grunden planeras alltid utifrån den individuella hallens laster och rådande förhållanden.

 

Ingång till hallen sker genom svängdörrar som fungerar som luftlås. Vi levererar svängdörrar i olika storlekar samt låsbara bladdörrar för montering framför dem. Vi har även luftlås för rörelsehindrade. Samma lås fungerar även med bårar.

Nödutgångarna har två filer (bredd 1,2 m). Nödutgångarna kan stängas efter användning även utanför hallen till skillnad mot vissa andra modeller. Servicetunnlarna dimensioneras efter kundens behov. De kan användas för att ta in större gods i hallen, såsom målarfärg, underhållsmaskiner och annat material.

Vi kan även göra glasentréer i hallens hörn eller sidor.

 

Hallens hjärta är dess självlärande och intuitiva reglersystem. Systemet söker efter information om hallens beteende med hjälp av ett stort antal sensorer och kombinerar denna information med väderdata från vädergivare på hallens utsida och automatiska data från nätet.

Systemet optimerar inställningarna efter användningsbehov och strävar efter att minimera den energi som förbrukas.

Hallens funktioner, såsom belysning och låsning, kan följas och fjärrstyras med ett webbaserat system som är skräddarsytt för oss.

 
Vi kan också utrusta hallen med luftkonditionering.

Vår PlayCare-service tryggar säkerhet och enkelhet under produktens hela livscykel

När hallen har rests kan du överlämna underhållet av den till vårt PlayCare-serviceteam. De styr och övervakar hallar på distans, utför underhåll och reser och river hallar i en och samma tjänst i hela Finland. Samtidigt minimeras antalet driftfel och hallen förblir tillgänglig hela tiden. Välj den service som passar dig från tre olika alternativ eller välj ett skräddarsytt paket var du än befinner dig i Finland.
Läs mer om underhåll av övertryckshallar

Planerar ni en kontroll av er övertryckshall?

Våra experter hjälper dig välja den bästa lösningen och stöttar i planering och inköp.

sverige@lappset.com

0171-270 80

Planerar ni en kontroll av er övertryckshall?

Vår expert Olav Björkström hjälper dig välja den bästa lösningen och stöttar i planering och inköp.

olav.bjorkstrom@lappset.com
0171-270 80