Naturlig fyllnad till konstgräs

Lappset Träfyllnad™

Naturlig fyllnad till konstgräs

Lappset Träfyllnad™

Naturlig fyllnad till konstgräs

Lappset Träfyllnad™

Lappset Träfyllnad™

Som det första företaget i Norden är vi stolta över att få presentera en unik och 100% naturlig fyllnad till konstgräs - Lappset Träfyllnad™.

Spelupplevelsen på en fotbollsplan är viktigt för både spelare och för oss. För att förstärka spelupplevelsen och spelarnas säkerhet på plan kan vi nu erbjuda en genuin ekologisk lösning beträffande fyllnadsmaterial.

Inom bollsporter har man länge diskuterat gummigranulatets vara eller icke vara. Inom EU kan gummigranulatet komma att förbjudas i framtiden, varför det är viktigt att kunna erbjuda alternativa och ekologiskt hållbara alternativ till bollplaner. Vi kan erbjuda en fyllnad som motsvarar traditionell gummifyllnad och i vissa hänseenden har bättre egenskaper, är hälsosammare för spelare och hållbar för miljön.

Lappset Träfyllnad™ 

  • Är den naturligaste och mest ekologiska fyllnaden till konstgräs som finns på marknaden.
  • Erbjuder en överlägsen spelupplevelse.
  • Är helt återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar i slutet av sin livscykel.
  • Uppfyller de nordiska krav som ställs på certifierade fotbollsplaner med fullbredd. 
  • Kräver inga extra underhållsåtgärder eller redskap.

Resultaten talar för sig

Lappset Träfyllnad™ är ett resultat av omfattande forskning och tester. Den uppfyller de nordiska krav som ställs på certifierade fotbollsplaner med fullbredd.

Det man har testat är: ytans stötdämpningseffekt, systemets dräneringsförmåga, stötdämpning, underlagets svikt, bollens studshöjd, bollrull, vertikal formförändring och stänk från bollens studs.

Övriga tester omfattar bl a: HIC-test, brandsäkerhet, temperatur, hållbarhet, densitet vid olika fuktighetsgrader, tillämpning i olika väderförhållanden och UV-strålning.

 

 

Lappset Träfyllnad™

Lappset Träfyllnad™

Tryggare för spelare

Glidtacklingar och oavsiktliga fall hör till fotbollen och man kan inte undvika dem. Vid valet av fyllnadsmaterial och konstgrässystem kan man dock på ett väsentligt sätt förstärka säkerheten.

Ett konstgräs med Lappset Träfyllnad ™ som fyllnadsmaterial

Erbjuder en bättre stötdämpning än traditionella planer med gummigranulat som fyllnadsmaterial.
Uppfyller de nordiska kraven på draghållfasthet med ett naturligt stöd för foten. 
Ger mindre friktion än kork eller gummigranulat och erbjuder bättre förhållanden för glidtacklingar.

 

Utmärkt spelupplevelse

Som övriga lösningar inom bollsport har också Lappset Träfyllnad™ utvecklats på spelarnas villkor. När du väljer trägranulat som fyllnadsmaterial till ditt fotbollskonstgräs, kommer du bli positivt överraskad av dess egenskaper. 

Svalare plan jämfört med andra fyllnadsmaterial.
Inga problem med lukt.
Inga miljö- eller hälsoproblem, ifall granulatet hamnar utanför planen.
Färdig lösning som uppfyller den europeiska kemikalieinspektionens ECHAs krav på begränsning av gummigranulat.

 

 

 

Nya alternativet till gummigranulat

Underhåll för konstgräs fotboll

Inga extra underhållsåtgärder

Lappset Träfyllnad™ kräver inga extra underhållsåtgärder eller redskap. Underhållet av Lappset Träfyllnad™ avviker inte från underhåll av andra fyllnadsmaterial. Den viktigaste underhållsåtgärden är att se till att en tillräcklig mängd av fyllnadsmaterial finns i förhållande till underlagets yta för att försäkra underlagets flexibilitet och att underlaget inte nöts för fort.

10års garanti
100 %trä
Nordiska kravuppfyller de nordiska krav som ställs på certifierade fotbollsplaner med fullbredd.
Tekniska data

Produktnamn: Lappset Träfyllnad™
Material: Trägranulat, mekaniskt framställt
Användningssyfte: Fyllnadsmaterial till konstgräs
Fuktighet:  10-15 % (uppmätt direkt efter framställningen)
Färg: Ljusbrun-brun
Siktstorlek: 0,5-2,5

Lappset Träfyllnad™

Lappset Träfyllnad™
Lappset Träfyllnad™

Konstgräs för fotbollsplaner med sviktpad och Lappset Träfyllnad™

Fyllnadsmaterial som i slutet av sin livscykel återförenas med naturen
Lappset Träfyllnad™

Lappset Träfyllnad™ framställs av tall utan tillsatser av giftiga ämnen eller kemikalier. Trägranulatets egen framställningsprocess omfattar 12 steg och under framställningen elimineras stickor, damm samt partiklar. Granulatets korn rundas av vilket ger granulatet en finslipad, slät och jämn kvalitet.

Lappset Träfyllnad™ har framställts av 100 % trä och kan återvinnas som t ex jord eller barkströ. Återvinningen kräver inga särskilda industriella komposteringsprocesser som t ex vid kompostering av bioplast.

 

Vill du ha mera information om Lappset Träfyllnad™?

Vår expert Pasi Riikonen hjälper dig gärna med mera information om trägranulatet och bistår med att välja de bästa helhetslösningarna.

Pasi Riikonen
pasi.riikonen@lappset.com
+358 40 543 3221

Prenumerera på vårt nyhetsbrev