Testning av konstgräsplaner

Testning enligt Nordic system säkerställer att din konstgräsplan uppfyller kraven på kvalitet, dvs dess hållbarhet, säkerhet och spelegenskaper.
HemsidaProdukter och tjänsterKonstgräs till fotbollsplanerTestning av konstgräsplaner
Tester tryggar kvaliteten

Testerna utförs av en tredje part

Visste du att Finlands Bollförbund rekommenderar att man testar nyinstallerade konstgräsplaner i fullstorlek och att de svenska och norska fotbollsförbunden kräver det? Syftet med testerna är att klarlägga den installerade konstgräsplanens kvalitet, dvs. dess hållbarhet, säkerhet och spelegenskaper. Dessa tester kan jämföras med bygginspektörens arbete, som säkerställer kvaliteten.

Konstgräset testas med ett testsystem enligt Nordic system och testet utförs av en expert från ett certifierat testlaboratorium. Nordic är de svenska och norska fotbollsförbundens testsystem.

Vi kontaktar testlaboratoriet åt dig för att boka ett testdatum. Testet tar en arbetsdag och kostar ca 3 000 euro. 

Ja, jag vill veta mer om hur man testar konstgräsplaner!

 

Är du intresserad av att få din konstgräsplan testad?

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt som har med tester av konstgräsplaner att göra.

sverige@lappset.com

0171-270 80

Så här testas din konstgräsplan

Produktidentifikation

En expert kontrollerar att konstgräsplanen som angavs i anbudet motsvarar den installerade konstgräsplanen. Experten kontrollerar t.ex. stråets längd och mängden fyllnadsmaterial.

Konstgräsplanens jämnhet

Testexperten kontrollerar hela konstgräsplanens jämnhet med en 3 m rätskiva. Variationerna på planens yta får vara högst tio millimeter. En avvikelse på mer än tio millimeter leder till avslag. För att det inte ska hända är vi mycket noggranna med den sista ytan i konstgräsplanen, som är gjord av stenaska. 

 

Konstgräsplanens jämnhet

En jämn fotbollsplan gör att bollen rullar bra och att det även går att skjuta långa skott längs marken.

Stötdämpning

Testexperten mäter konstgräsplanens stötdämpning. Den ska ligga mellan 55 och 70 procent.

Bra stötdämpning skyddar fotlederna och knäna vid spel och dämpar fall.

 

Formändringar i underlaget

Testexperten mäter formändringar i konstgräsplanen, dvs. hur många millimeter som den sviktar under foten. Svikten ska ligga på mellan 4 och 11 millimeter.

Spelarens kontakt med konstgräsplanen och gensvaret ska likna det hos en bra naturplan för att planen ska vara säker att spela på. Alltför stor svikt kan orsaka bl.a. belastningsskador.

 

Vridmotstånd

Testexperten mäter det lägsta och högsta vridmotståndet mot spelarens sko. Det lägsta motståndet är 25 Nm och högsta 50 Nm.

Alltför litet vridmotstånd gör att skon glider och gör det svårt att göra en smidig vändning. Alltför stort vridmotstånd kan i sin tur öka risken för fotledsskador.

 

Friktion

Testexperten mäter friktionen mellan huden och spelunderlaget. Värdet ska ligga mellan 0,35 och 0,75.

Lagom friktion gör glidtacklingar säkra.

 

Bollens rullning

Testexperten mäter hur bollen rullar med hjälp av en testramp. Bollen ska rulla 4–10 meter.

Planens jämnhet och stråets egenskaper har stor betydelse för hur bollen rullar i spel, t.ex. vid skott.

 

Bollens vertikala studshöjd

Testexperten lägger bollen i en anordning som mäter bollens studshöjd.

Bollens vertikala studshöjd talar om hur elastisk planen är, vilket har betydelse när man t.ex. ska få kontroll över bollen.

 

Bollens vertikala studshöjd

Bollen ska studsa 0,6–1 meter upp.

Planerar du att investera i en fotbollsplan med konstgräs?

Våra experter hjälper dig välja den bästa lösningen och stöttar i planering och inköp.

sverige@lappset.com
0171-270 80

Prenumerera på vårt nyhetsbrev