Ansvar

HemsidaOm ossAnsvar
 Lappset Träfyllnad är ett unikt och organiskt ifyllnadsmaterial för konstgräs.

Djupt rotat ansvar

Ansvar för oss innebär att vi tar hänsyn till människor, miljö och ekonomi i alla delar av vår verksamhet. Ansvar handlar även om att hålla sitt löfte, att planera och projektera för idrottsplatser samt att leverera på rätt sätt och i tid. Lappset har varit föregångare i branschen sedan företaget grundades år 1970 och vi är kända för att hålla vad vi lovar.
Vi planerar och producerar kundanpassade helhetslösningar för både hobby- och elitidrott, för olika åldrar och idrottsgrenar. Allt i nära samarbete med våra kunder.

 

Lappset Träfyllnad - först i Norden med träflis som fyllnadsmaterial i konstgräs

Puurouhe_pieni kuva.jpgMiljö- och hållbarhetsfrågor är en central del av vår verksamhet, idrotts- och träningsanläggningar är inget undantag. Vi är först i Norden med att erbjuda konstgrässystem med trä som fyllnadsmaterial.
Lappsets Träfyllnad tillverkas av de träd som gallras bort i en hållbar skogsplantering. Som vi alla vet bryts trä ner naturligt i naturen, orsakar inga mikroplastproblem och är 100 % återvinningsbart. 
Det är en känd problematik att fyllnadsmaterialet granulat inte stannar på konstgräsplanen utan sprids över mark och vatten och följer med hem via kläder och skor. Träfyllnad sprids inte för vinden, fastnar inte på kläder och tack vare den höga absorberingsförmågan gör väta partiklarna tyngre vilket gör att de stannar på planen. Vid livscykelns slut kan träfyllnaden återanvändas som jordförbättrare eller kompostmaterial för gräsytor och rabatter. Hamnar träfyllnaden utanför planen har den alltså en god inverkan på miljön. 

Lappset gör skillnad mellan återvinning och cirkulär ekonomi. Träfyllnad kan vid livscykelns slut återanvändas för andra ändamål, utan att förlora varken sin kvalitet eller sina egenskaper. När vi bygger en idrottsplats återvinner vi allt förpackningsmaterialet och ser till att området är i perfekt skick när det ska tas i bruk. När konstgräset är uttjänt återvinner vi det åt dig på rätt sätt.
Vår servicetjänst PlayCare är cirkulär ekonomi i praktiken. Livscykeln för en idrottsplats med konstgräs förlängs avsevärt om den underhålls regelbundet. Med PlayCares tjänster för rengöring av såväl konstgräsplaner som sandytor säkerställs vi att dessa hålls fria från skräp och smuts. Det förlänger hållbarheten, sparar på naturens resurser och är hållbar utveckling när den är som bäst!

 

Experter på det vi gör

Moderbolaget Lappset Group har totalt över 400 anställda fördelat på en rad olika områden. Bland vår personal hittar man flera idrottare på elitnivå, lagledare och hobbyutövare inom en rad olika idrotter, alltifrån lagsporter till individuella sporter. Nästan alla som ingår i vår Lappsetfamilj har barn och ungdomar som utövar idrott eller tränar på något sätt. I och med det blir kunskapen om olika idrotter till personliga erfarenheter, vilket är en stor fördel för dig som kund hos oss.
Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar. 

LÄS MER OM LAPPSETS ANSVARSTAGANDE
Prenumerera på vårt nyhetsbrev